Skip to main content

Toezichthouders - Venture Capital & Private Equity - Investor Services - Consultancy firms - Corporates, nationaal en internationaal - Verzekeraars - Banken

Missie en doelstelling

Al meer dan 25 jaar breiden wij onze dienstverlening uit naar onze cliënten, zodat zij in staat zijn om de know how van hun professionele teams up to date te houden en hun slagkracht te kunnen vergroten. Wij helpen onze cliënten om hun meest belangrijke asset te mobiliseren: hun mensen. Het is onze missie om aan organisaties een betrouwbaar en divers netwerk aan te bieden waardoor er een goede match ontstaat tussen medewerkers en werkgevers. We helpen organisaties graag de juiste mensen in dienst te nemen, in een toenemende complexe en diverse samenleving. Op een manier waardoor ondernemingen kunnen floreren en door ons geplaatste medewerkers een positief groeipad in hun ontwikkeling geboden wordt. Financial Assets Executive Search gelooft uitdrukkelijk in gelijkheid van ieder individu. Wij selecteren sinds onze oprichting in 1998 kandidaten zonder enig oordeel over ras, kleur, religie, sekse en/of nationaliteit.

Financial Assets huldigt het standpunt dat diversiteit een belangrijke rol kan spelen in de realisatie van de doelstellingen van een organisatie. Diversiteit verhoogt de geschiktheid, in die zin dat diversiteit zorgt voor een meervoudig perspectief. Financial Assets hanteert het liefst een brede definitie van diversiteit. Het gaat niet alleen om de man/vrouw verhouding, leeftijd en culturele achtergrond, maar ook om het aanwezig zijn van diverse denkbeelden, kennisgebieden, achtergronden en bestuurlijke competenties en, afhankelijk van het gremium, om een balans tussen experts en generalisten.