Skip to main content

Sustainable, Impact en Blended Finance & Investments

Impact Investment

Wat is Impact Investment?

Impact investeringen worden gedaan in bedrijven, organisaties en fondsen met de bedoeling om naast een financieel rendement een meetbare, gunstige sociale of ecologische impact te genereren. Duurzaam beleggen en financieren is de laatste jaren gemeengoed geworden, we kunnen niet meer zonder.

De invloed van social impact op beleggingen ziet onder meer op vraagstukken als:

 • zorgt een bedrijf voor veilige werkomstandigheden en een goede c.q. eerlijke beloning voor de werknemers?
 • is er beleid tegen discriminatie?
 • hoe gaat een bedrijf om met haar toeleveranciers?
 • wat doet een bedrijf om kinderarbeid uit haar productieproces te weren?
 • is het bedrijf gevoelig voor corruptie? Wat zijn haar lobby activiteiten?
 • hoe is het bestuur en Raad van Commissarissen samengesteld? Geeft men zelf het goede voorbeeld, zakelijk en/of privé?
 • hoe transparant is het bedrijf over haar beleid en haar activiteiten? Wat is haar bedrijfsethiek?
 • hoe is de veiligheid en privacy van data binnen het bedrijf geregeld?
 • checkt het bedrijf ook hoe haar leveranciers met Impact omgaan?
 • vraagt het bedrijf haar eigen werknemers ook privé verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid?

Bij de ecologische impact komen onder meer de volgende aandachtpunten naar voren:

 • wat is de visie van het bedrijf op de energietransitie?
 • hoe zet de onderneming zich in om CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen?
 • heeft het bedrijf invloed op de biodiversiteit en/of duurzame voedselproductie?
 • doet de onderneming aan recycling?
 • rapporteert het bedrijf over de eigen impact op het milieu?
 • vraagt het bedrijf haar eigen medewerkers ook privé verantwoordelijkheid te nemen voor ecologische impact?

 

 

Trackrecord

 • Head of Private Impact Equity & Debt - International Impact Investment Management Firm
 • Impact Investment Team Lead - Impact Investment Firm
 • Director Impact Partnerships - International Development Finance Company
 • Managing Director - Impact Investment Firm
 • Senior Impact Investment Manager Debt Equity - International Impact Investment Firm

Meer informatie over Sustainable Investments?

Neem contact op met Marc Hamel.